Szukanie Jezusa (tytułem wprowadzenia)

Na Jezusa można spoglądać w różny sposób. Właściwie każdy z nas ma prawo do swojego własnego spojrzenia, do oglądania tego, co przekazały nam ewangelie we własnym zwierciadle i w swojej własnej perspektywie. Teksty, które zamierzam tutaj prezentować są owocem mojej własnej perspektywy, odzwierciedleniem mojej osobowości, moich lektur, moich przemyśleń. Nie są one reprezentacyjne dla żadnego… Poursuivre la lecture de Szukanie Jezusa (tytułem wprowadzenia)